„Kupní smlouva ještě uzavřena nebyla, ale už se jedná s kupujícím, kterým je fyzická osoba. Protože se ale jedná o nemovitou kulturní památku, musí ještě k prodeji dát souhlas ministerstvo zemědělství jako zřizovatel naší organizace," řekl Petr Kalášek z Lesů ČR.

Cenu transakce nechtěl zatím zveřejnit.

Obec Rabštejnská Lhota se kvůli zchátralému stavu hrádku o koupi ani nezajímala. „O prodeji jsme se dozvěděli náhodou, ale neměli jsme o Rabštejn zájem," uvedl starosta Vladimír Pecina.

Podle ředitelky územního pracoviště Národního památkového ústavu v Pardubicích Naděždy Pemlové bude muset nový vlastník dodržovat stejné podmínky památkové ochrany jako dosud. „K jakýmkoliv úpravám se musí vyjadřovat památkáři. Navíc je celá lokalita součástí krajinné památkové zóny Slatiňansko-Slavicko," řekla Pemlová.

Hrad postavený na skalnatém ostrohu se zřejmě původně jmenoval Rabenstein, česky havraní kámen. Skládal se z věže čtvercového půdorysu o straně devět metrů, která stála na nejvyšším místě hradního skaliska, a paláce západně od věže, který měl půdorys nepravidelného čtyřúhelníku. Obě stavby byly spojeny hradbami uzavírajícími nevelké nádvoří. Nepřímo je hrad doložen poprvé v roce 1390, kdy se připomíná jeho majitel Matyáš z Rabštejna. První přímý doklad o hradu pochází z roku 1405, kdy po smrti Jana z Orle připadl jako odúmrť českému králi Václavovi IV. Jako pustý se připomíná už v roce 1585.