Když hlinečtí strážníci umisťují radar do některé z pěti prázdných budek, vždy to někdo zahlédne a sdělí ostatním. „Včera byl jeden z radarů v Krouně – údajně to mají rozdělené na dva okruhy: první Krouna,Trhová Kamenice a Holetín,druhý Hlinsko a Chlum.Pokud byl jeden radar v Krouně, teoreticky by neměl být ve stejnou chvíli v Holetíně a Trhovce,která je ze stejného okruhu. Ale praxe může být jiná," píše jeden z diskutujících na facebokové stránce nazvané Radary v Hlinsku a okolí.

Starosta Hlinska Miroslav Krčil uvádí, že od samého počátku šlo městu a okolním obcím o zvýšení bezpečnosti na silnicích. „Za necelý měsíc provozu radarů je zřejmé, že se rychlost vozidel snížila, řidiči jsou ukáznění. Na tom, že je na facebooku napsáno, kde se momentálně měří, nevidím nic špatného. Každou iniciativu, která povede ke zvýšení bezpečnosti, vítám," řekl včera hlinecký starosta Krčil.