Koná se ve středu od šesti hodin. Tentokrát se zájemci podívají do států Botswana a Namibie. Poznají její přírodní bohatství, pouště, mokřady, oranžové západy slunce i její obyvatele.

Průvodcem po těchto zemích bude Radko Chadima, soudní znalec v oboru chemie a cestovatel.