Mezi 33 subjektů byla na činnost a projekty rozdělena celá tato částka. Hudební spolek Chrudim tak například získal 23 tisíc Kč na uspořádání dvou koncertů, Šance pro Tebe, o. s. dostala 20 tisíc Kč na festival dokumentárních filmů Jeden svět a stejnou částkou byl podpořen i hudební festival Chrudimský zvonek, který pořádá PROMUSIC a. s. Celých 50 tisíc Kč putuje občanskému sdružení Yanderov na letošní ročník hudebního festivalu, který se tradičně koná na přelomu června a července.

Částka 2.100.000 Kč byla v rozpočtu města vyčleněna na sportovní dotace. V prvním kole bylo rozděleno 2.069.000 Kč, z toho byly dotace do 50.000 Kč ve výši 367.530 Kč (dotace nad 50.000 Kč budou schvalují zastupitelé města). I v případě sportovních dotací žádají organizace o příspěvky na vlastní činnost (odvíjí se od počtu členů), dopravu a akce. Místní organizace Českého rybářského svazu tak získala 43.940 Kč, mj. na pořádání tradičního závodu Rybářský háček, Sbor dobrovolných hasičů Chrudim si na účet připíše 21.540 Kč, Sportovní klub SORU Gym Chrudim 25.540 Kč.

„V první vlně jsme rozdělili peníze v rámci přímých dotací, což činilo v souhrnu přes 1,75 mil. Kč. Nyní byly posuzovány granty a dotace v kategoriích sportovní, kulturní a ostatní, tady činí suma k rozdělení až 3,4 milionu korun," říká místostarosta Jan Čechlovský a dodává: „V současné době připravujeme návrhy smluv, finanční prostředky budeme příjemcům zasílat po podpisu smluv, odhadem tedy někdy od druhé poloviny měsíce března." (bn)