„Připravujeme celou lokalitu zhruba pro 28 stavebníků rodinných domů," předeslal chrudimský starosta Petr Řezníček. Doporučené podmínky podle něj obsahují návrh doporučené prodejní ceny pozemků a stanovují také architektonicko – urbanistická hlediska, jimiž budou muset stavebníci vyhovět.

„V příštím roce bychom chtěli provést příslušné zainvestování, aby případný stavebník měl třeba již ke konci roku 2017 víceméně jasno v tom, kde a jak si bude moci na na té které stavební parcele počínat od roku 2018," pokračuje chrudimský starosta. „Cena je nastavena tak, že ten, kdo zaplatí 100 procent zálohy, získá pozemek za 1280 Kč včetně DPH. Jinak bude metr za 1340 Kč," dodal starosta.

Zřízení inženýrských sítí, výstavba komunikací a veřejného osvětlení je spolu se zbudováním nezbytné kanalizace v projektantských cenách vyjádřeno přibližně 20 miliony korun.