O poskytnutí peněz určených na provoz TJ rozhodnou s konečnou platností zastupitelé, změnu stanoviska lze ale stěží očekávat. Připomínáme, že město opakovaně vyjádřilo ochotu provoz sportovišť zabezpečit a postarat se rovněž o nezbytné investice v případě, že mu sokolové nemovitost bezúplatně převedou.

Více k tématu najdete v rubrice SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY (vpravo nahoře)!

Žádosti jiných subjektů posoudili radní kladně.

Doporučili tak schválit smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace mezi městem Chrudim a Římskokatolickou farností – arciděkanstvím Chrudim ve výši 500 000 korun na opravu střechy kostela Nanebevzetí Panny Marie.

Radní neodmítli ani uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem a občanským sdružením Altus ve výši 200 000 korun na akci „Celostátní velká výměna zkušeností“.