„Vyhodnotili jsme všechny připomínky včetně nejrůznějších variant a máme připravený návrh nových časů, v nichž Bartolomějská pouť poběží. Rádi bychom vše projednali ve veřejné debatě, kterou připravujeme na 26. října od 17 hodin v jednacím sále zastupitelstva," sdělil heřmanoměstecký starosta Josef Kozel.

Obyvatelé města i další návštěvníci pouti kritizovali například příliš přísná a letos i nekompromisně vyžadovaná omezení týkající se ukončování provozu stánků s občerstvením. Jiní lidé zase napadali časy, v nichž se pouť musela obejít bez doprovodu hudby a mluveného slova, byť se vše odehrává v parku na okraji města.

Podle nového rozpisu by mohl s hudbou a průvodním slovem běžet již čtvrteční testovací provoz a nedělní provoz atrakcí by končil až s půlnocí. Hlavní změny se mají týkat stánkového prodeje. Například prodej z pátku na sobotu by měl nově končit až v jednu hodinu v noci.

Změny na Bartolomějské poutiZdroj: archiv Heřmanova Městce