Právnické osobě za porušení zákazu hrozí až 200 000 pokuty, fyzická osoba může být potrestána pokutou ve výši 30 000 korun. Toto nařízení se nevztahuje na pojízdné prodejny, stánkaře nabízející zboží během poutí, slavností či podobných akcí, vánoční prodej ryb, prodej pomlázek a kraslic a veřejné sbírky.