Komise Zdravého města a MA 21 posuzovala a předkládala radě města návrh hned ve dvou kategoriích: v případě grantů v rámci programu Zdravé město a MA 21 bylo mezi 11 subjektů rozděleno celkem 160 tisíc korun, v kategorii dotací ostatních (nezařaditelných mezi sport a kulturu) byla mezi 21 subjektů rozdělena částka 405 tisíc korun. V jednom případě návrhu dotace nad 50 tisíc bude rozhodovat zastupitelstvo města v měsíci březnu.

„V kategorii ostatních jsou podporovány projekty, které nejsou zařaditelné mezi sport nebo kulturu. Podpora tak míří například dobrovolným hasičům, turistům, ochráncům přírody, ČČK, ale i sdružením pracujícím s dětmi a mládeží nebo pro seniory,“ říká místostarosta města Jan Čechlovský.

Pro podporu v kategorii grantů byla městem Chrudim již v loňském roce vyhlášena grantová témata, která byla pro rok 2018 směřována do oblastí podpory rozvoje občanské společnosti, prevence sociálně nežádoucích jevů, projektů týkajících se zdraví nebo zdravých a bezpečných škol. (ap)