Členky Radovánku protestují proti ukončení pronájmu. Odmítají i nabízené náhradní prostory v mateřské škole. Postoj Radovánku vysvětluje v obsáhlém dopise jeho mluvčí Gabriela Jirousková.

Maminky zdůrazňují, že centrum je pro město velkým přínosem. Jeho zřízení stálo také hodně času, úsilí a odhodlání. Nabízený náhradní prostor je podle nich zcela nevhodný.

Stanovisko maminek hájí i starosta města Aleš Jiroutek. „Bez muzea jsme se zatím obešli. Rada by měla požádat o nové rozhodnutí zastupitele. Víc hlav, víc rozumu,“ míní Jiroutek.

Místostarostka Zdeňka Sedláčková to odmítá. „O pronájmech rozhoduje rada. Spor je zcela zbytečný, nejde o žádné unáhlené rozhodnutí. S muzeem počítal už městský plán rozvoje z roku 1995, je tu i rozhodnutí radních z roku 2004,“ dodává Sedláčková.

 

 

 

Dopis Radovánku

Historie Rodičovského centra Radovánek o.s.

V srpnu 2006 vznikla první myšlenka na zřízení mateřského centra v Heřmanově Městci , kterou jsem konzultovala s tehdejším místostarostou ing. A. Jiroutkem současně s možností využití objektu židovského domku, který byl do té doby /2 roky/ prázdný. Následně probíhaly volby a strana ODS si dala (jako jediná) zřízení MC do předvolebního programu. Musím předeslat, že jednání jsem nikdy nespojovala s nějakou politickou stranou ani osobou a vůbec jsem nechtěla, aby to nějak zasahovalo do zřízení a chodu RC, bohužel se to ale v celé kauze částečně promítlo.

V listopadu 2006 ODS vyhrála volby v H.M. a starostou se stal ing. Jiroutek, který byl této myšlence pozitivně nakloněn , proto jsem i další jednání ohledně RC vedla především s ním. Starosta mě nasměroval na I. Krbcovou, která měla zájem o realizaci a do té doby byla činná v celé řadě prospěšných aktivit pro společnost (cvičení s dětmi v Sokole i práce s klienty v Domově pro seniory). Pro mě se stala ideálním spojencem a spolupracovnicí a už jsme na to byly dvě.

Proběhlo jednání o zřizovateli, zda bude RC pod městem nebo samostatně. V lednu 2007 bylo rozhodnuto o založení občanského sdružení s názvem RC Radovánek. Uskutečnily jsme několik návštěv v MC v Chrudimi a v Pardubicích, získávaly jsme informace z internetu a spojily se s krajskou koordinátorkou p. Benešovou. Následovalo sepsání stanov a odeslání na Ministerstvo vnitra. Byl sestaven přípravný tým ve složení G. Jirousková, I.Krbcová, J. Abrahamová, Z. Kovačičová – další dvě ochotné a šikovné maminky na pomoc při realizaci a provozu.

30.3.2007 bylo RC Radovánek o.s. zaregistrováno na Ministerstvu vnitra.

12.4. proběhlo další jednání o našem záměru provozovat RC a o výběru vhodného objektu se zástupci města ve složení – tajemnice p. Mifková, místostarostka ing. Sedláčková a starosta města. Padla námitka o záměru na využití židovského domku pro galerijní účely a zřízení židovského muzea, která však nebyla dogmativního charakteru. Z možných objektů byl nabídnut kromě podkroví židovského domku také byt v MŠ v Jonášově ulici. Po prohlídce se tento ukázal jako zcela nevyhovující, jelikož byl malý (cca 70m2) a rozčleněný do menších místností. Další nevýhodou byla nemožnost využívat zahrádku s odděleným provozem od MŠ, takže by docházelo ke kumulaci dětí Ředitelka MŠ p. Schneidrová viděla v tomto spojení také řadu problémů a souhlasily jsme i s tím, že kapacita školek je plná a naopak by bylo dobré tento objekt ponechat do budoucna pro možnost rozšíření provozu MŠ.

Naopak podkroví židovského domku se nám líbilo od prvního okamžiku, protože je pro práci a hry s dětmi jako stvořený. Nejen svou polohou téměř v centru města, ale především optimálním rozmístěním a velikostí místností v podkroví dvojdomku. Je zde centrální místnost, dostatečně prostorná i pro větší skupinu osob s možností jejího využití pro cvičení, tancování a hry a současně jako společenská místnost při setkávání členů RC a při přednáškách. Na ni navazuje menší otevřená herna s možností stálého dohledu na děti. Dále místnost pro miminka a místnost pro tvoření. Výhodou je i kuchyňský koutek a sociální zařízení včetně koupelny. Nejdůležitějším plusovým bodem byl chráněný prostor u domku – na vytvoření odpočinkové zahrádky s hracím koutkem a pískovištěm, který by uvítaly především rodiny z bytovek, jež nemají zahrádku. Jedinou nevýhodou bylo úzké schodiště do pokroví. Tentýž den, tzn. 12.4 se uskutečnila ustavující schůze viz. zápis a do týdne byl zřízen účet u ČS.

V květnu Rada města schválila pronájem podkroví židovského domku – občanskému sdružení RC Radovánek za účelem zřízení rodičovského centra na dobu určitou do 31.12. 2007.

1.6 byla podepsána nájemní smlouva s ujištěním starosty, že přebudování domku na galerii je závislé na finančních prostředcích a zajištění dotace , která je zatím v nedohlednu. Rozhodně nám nikdo neřekl, že smlouva nám nebude v žádném případě prodloužena, naopak slova pana starosty zněla ve smyslu „ať ukážeme, co umíme“. A tak jsme se snažily. Oslovily jsme firmy v Heřmanově Městci i blízkém okolí s žádostí o sponzorskou pomoc a představily jim náš záměr.

Ing. Veselovská připravila studii na úpravu zahrádky a po několika schůzkách jsme ji „vyladily“ pro potřeby dětí i rodičů,případně seniorů. Stav objektu si vyžádal kompletně nové podlahy, jelikož stávající koberce byly značně znečištěné. S likvidací starých koberců nám vypomáhalo město. Stejně tak nám zajistilo vykopání a odvoz nevhodného povrchu ze zahrádky a navážku nové zeminy. Věškeré práce probíhaly za pomoci sponzorských firem – dary finanční , věcné a materiálové nebo formou vykonané práce.

Celý červen a červenec probíhaly vnitřní úpravy interiéru – drobné opravy omítek, vymalování, pokládka nových koberců a lina (někde bylo nutné i vystěrkování povrchu). Dále výzdoba s motivy pro děti, výběr a nákup zařizovacích předmětů. Úprava schodiště proti uklouznutí, zábradlí pro děti a ochrana dveří závlačkou. A samozřejmě důkladný úklid. To vše jsme dělaly a tvořily pouze ve složení výše uvedených čtyř členek přípravného týmu, za případné asistence rodinných příslušníků a často i našich dětí. Na den 10.6. byla vyhlášena brigáda na terénní práce na zahradě – především navážka 12m3! písku pouze kolečky, jelikož na zahrádku není možný přístup žádnou technikou.

Zahájení zkušebního provozu RC Radovánek bylo 4.8. 2007, kdy bylo centrum již z větší části vybaveno a pokračovaly jsme v dalším získávání hraček a v úpravách ,především na zahrádce. Snažily jsme se vysledovat, co se dětem nejvíce líbí, jaké je věkové rozmezí návštěvníků a přizpůsobit tomu program. První týden provozu byla veliká účast – okolo 15 maminek s dětmi denně. V září byl zahájen pravidelný provoz Radovánku, rozšířily jsme návštěvní dobu na 3 dny v týdnu. Návštěvnost se ustálila průměrně kolem 10 maminek s dětmi denně.

Dozvídáme se, že město rozhodlo o vyčlenění financí na bourací práce a na úpravu domku. Chtěly jsme oslovit všechny zastupitele města a členy rady k návštěvě nově upravených prostor a diskutovat s nimi o vhodnosti využití podkroví židovského domku pro provoz rodičovského centra versus zřízení židovského muzea. Po měsíci provozu jsme si potvrdily náš vhodný výběr prostoru pro RC, ať už svou velikostí, rozmístěním aktivit do oddělených místností nebo rodící se krásnou zahradou. Utvrzují nás v tom i kladné ohlasy spokojených návštěvníků a rozzářené oči šťastných dětí, kterým se nechce ani domů. Naopak podkrovní prostory se zkosenými stropy ( více jak ze 2/3) komentuje většina návštěvníků i z řad zastupitelů jako nevhodné pro výstavní činnost. Požádaly jsme proto o zpracování odborného posudku.

18. září se konalo oficiální slavnostní otevření Radovánku za účasti členů městské rady, zastupitelstva a sponzorů. Tento den zasedala i komise pro životní prostředí, kde bylo odsouhlaseno osázení zahrádky podle návrhu. Za pomoci manželů Veselovských, sponzorů a ochotných dobrovolníků dokončujeme výsadbu zeleně a vysetí trávníku na zahrádce.

Do programu jsme na každý měsíc zařadili i mimořádné akce. Pořádaly jsme Kulinářský den s cílem seznámit vzájemně maminky nad stolem plným dobrot, s výměnou receptů apod. Dále se uskutečnila přednáška s dětskou psycholožkou PhDr. Marií Dusilovou na téma „Období vzdoru u dětí“. Pořádaly jsme také burzu dětského a těhot. oblečení. Zahájili jsme měsíční cyklus přednášek o zdravé výživě.Z dalších akcí budu jmenovat Putování za bludičkou – lampiónový průvod s obrovskou účastí společně s TJ Sokol, výlet vláčkem pořádáme každý druhý měsíc, hrajeme pohádky i ve spolupráci s dětmi z DDM, mikulášská a následně vánoční besídka s nadělováním dárků. Na konci roku evidujeme 57 členů (se 74 dětmi) občanského sdružení. Měsíční návštěvnost se pohybuje okolo 250 osob.

Vše publikujeme pravidelně v měsíčníku Leknín a v infocentru.

V listopadu jsme podaly na Městský úřad žádost o prodloužení nájemní smlouvy v židovském domku a zároveň na Pardubický kraj žádost o dotaci pro rok 2008. Věřily jsme, že se nám náš záměr zdařil , že jsme dokázaly úspěšný provoz RC a za odvedenou práci budeme tedy odměněny prodloužením smlouvy.

Bohužel se tak nestalo. Byly jsme pozvány k místostarostce na 19.12.2007 k pro­jednání dalšího postupu. Neměly jsme možnost obrany a tak jsme se zúčastnily posledního svolaného zasedání zastupitelstva 17.12.2007, kde jsme zamýšlely celou kauzu otevřít a diskutovat o ní. Ze slov místostarostky p.ing. Sedláčkové, že ze zákona o pronájmu budov a pozemků rozhoduje pouze rada a zastupitelstvo do toho nemá co mluvit“, nám bylo hořko. Chtěly jsme, aby zvítězil hlas většiny zvolených zástupců a hlasoval o tom větší počet osob. Ale jenom rada H. Městce má tu moc rozhodnout a obyčejnému člověku zůstává jen bezmoc. Přesto zastupitelstvo města doporučilo radě prodloužit RC Radovánek smlouvu do příštího zasedání zastupitelstva a navrhnout další možná řešení…viz zápis. Z odborného posudku, který vypracoval ředitel pardubického muzea Dr. Šebek, vyplynulo, že umístění židovského muzea v pokroví se- zkráceně – jeví jako nevhodné kvůli ztíženému přístupu a výstavní plocha je neefektivní z důvodu zkosení stěn.

Na jednání s p. místostarostkou 19.12. jsme se dohodly, že si znovu prohlédneme byt u MŠ v Jonášově ulici a navrhneme, za jakých podmínek by tam bylo reálné přesunout RC. Do týdne jsme podaly návrh na úpravu pro zřízení a potřeby RC. To by znamenalo – přistavění nové místnosti pro zvětšení prostoru místo terasy a s tím nutné práce jako vybourání stávajícího krbu a betonu, vybudování obvodové zdi s izolací, nová okna, zastřešení, podlahy, koberec, elektrika… Z našeho pohledu náklady poměrně vysoké. Pro zahrádku jsme možné řešení nenašly a využití veřejného hřiště u zahrady MŠ není zcela ideální, protože je přizpůsobeno především dětem od 3 let a největší skupinu o.s. tvoří děti do 3 let. Do zápisu jsme uvedly, že upřednostňujeme setrvání v židovském domku, kde už je téměř vše hotové, zahrádka ideální a nejsou zde zapotřebí žádné další větší investiční náklady. Při lednovém jednání s p.ing. Sedláčkovou jsme se dozvěděly, že s požadovanými úpravami Rada města souhlasí a město najde prostředky na přebudování bytu v MŠ Jonášova podle našich požadavků. Jako náhradu za zahrádku by posloužila stávající asfaltová plocha před vchodem, která by musela být částečně odstraněna a následně zatravněna a od okolí oddělena plotem. Do doby, než úpravy proběhnou, můžeme zůstat v židovském domku. S tímto jsme souhlasily. Respektive, neměly jsme na vybranou.

Mezitím vyšel článek v tisku Chrudimský deník, kde p. ing. Sedláčková uvádí, že židovské muzeum a galerie budou v přízemí a v podkroví vznikne židovská čítárna, zázemí pro synagogu a depozitář pro galerii. Nechtěly jsme se smířit s myšlenkou, že nakonec se musíme přesunout kvůli šatnám pro účinkující v synagoze a hrstce návštěvníků, kteří si budou číst ve vzácných spisech.

Nezpochybňujeme, že i to je zde zapotřebí, ale jistě by šlo vše řešit kompromisem, který jsme i při posledním jednání s místostarostkou uvedly do zápisu. Jelikož se zde koná zhruba 10 koncertů za rok, není pro nás problém umožnit účinkujícím přístup do šatny v RC Radovánek, popř. vyčlenit 1 místnost při větším počtu osob. V židovském muzeu by se také jistě našlo místečko pro 1 stůl a 2 židle ke studování spisů, které by tak mohly být i pod dohledem personálu, aby nedošlo třeba k jejich poškození.

Po celou dobu jsme čelily názoru, že rodičovské centrum do židovské památky nepatří. Po článku v tisku s nadpisem „Židovský domek ožívá dětským smíchem“ jsme se setkaly dokonce s názorem o znesvěcení židovské památky a při jednání jsme si vyslechly výtku, že je vysoce nevhodné tu slavit křesťanské svátky např. vánoční besídku. Už na začátku všech jednání jsme nabízely zařadit besedy o židovství s některým z představitelů židovské obce do programu přednášek, oživení některých žid. svátků a navrhovaly jsme umístění židovského muzea v přízemí, jelikož si uvědomujeme unikátnost židovských památek v Heřmanově Městci. Konzultovaly jsme dokonce celou záležitost s ředitelem žid. muzea v Praze – Leo Pavlátem. Ten se vyjádřil v tom smyslu, že pokud si nebudou provozy židovského muzea a rodičovského centra vzájemně překážet, mohou být pohromadě v jedné budově. A z hlediska náboženství k tomu neměl žádné připomínky. Pouze by viděl jako nevhodné umístění rodičovského centra přímo v synagoze. Myslím, že to je vyjádření z úst nejpovolanějších.

Abychom v této věci nerozhodovaly pouze samy za sebe, vypsaly jsme anketu, aby se vyjádřily k nutnému přesunu i ostatní členové o.s. Samozřejmě jsme uvedly podobu bytu u MŠ po domluvených úpravách. Drtivá většina s přesunem nesouhlasí a je ochotná jít do podpisové akce a vše medializovat.

Na posledním jednání s p. místostarostkou jsme zůstaly překvapené, protože pro nás měla již připravenou variantu o přesunu do bytu u MŠ a prozatimním zapůjčení 1 místnosti o rozměrech 8,5m2 od MŠ, než město zajistí finance a přebuduje prostory dle našich představ. O zahrádce již řeč nebyla, v tom smyslu, že si přidáváme požadavky. S tím jsme nesouhlasily a do zápisu jsme uvedly, že pokud nebudeme moci setrvat v židovském domku, přestěhujeme se až do přebudovaného prostoru dle prvotní dohody, jelikož bychom se tam ani s onou zapůjčenou místností nevešly.

Je politováníhodné, když se lidé z jednoho města nedokáží v tomto případě dohodnout. Místo toho, aby společně tvořili, hledají důvody, proč to nejde. Chtěly jsme v našem městě nabídnout službu, která tu chybí a o kterou je velký zájem. Dělaly jsme vše s velkým nadšením a zcela zdarma a když se vše tak pěkně zdařilo, tak to musíme zbořit a začít zase znovu. Ovšem opět zůstává otázka – kde? Po posledním jednání stojíme totiž opět na začátku. Máme se stěhovat do objektu, který je od počátku pro nás malý a nevyhovující a není zaručeno, zda k jeho přebudování dojde. Také se nemohu smířit se slovy, že jsme získaly smlouvu na půl roku jen proto, že si Rada města chtěla ověřit, jak velký zájem o rod. centrum bude a vlastně i zjistit, o čem a co to je RC. Rozhodně by představitelé města měli brát v úvahu efektivní využití objektu a vynaložené prostředky a finance, které by mohly být použity účelnějším způsobem.

Za tým RC Radovánek Gabriela Jirousková; dále podepsáni: Ivana Krbcová, JitkaAbrahamová, ZuzanaKovačičová, Veronika Janků