Chtěla jsem se zeptat, co to znamená diastáza břicha a jak mohu zjistit, že ji mám. Lze diastázu nějak vyléčit nebo cvičením upravit?

Diastázou břicha se myslí rozestup stěny břišní, avšak přesnější název je rozestup přímého břišního svalu. Právě tento párový sval je hlavním ohybačem trupu, jdoucím od přední části spodních oblouků žeberních směrem dolů k pupíku a posléze k sponě stydké na pánvi. Přímý břišní sval je také a především rušnou křižovatkou dalších břišních svalů, tedy příčného a šikmých svalů břišních, které společně zepředu a ze stran spojují hrudník s pánví a určují jejich postavení vůči sobě. Plynulý provoz takové komunikace zajistí správnou funkci i tvar stěny břišní a tím, že břišní stěna vzadu přechází na vzpřimovače zad, jsou všichni účastníci provozu zodpovědní za klid a stabilitu trupu jako celku.

K rozestupu přímého břišního svalu dochází nejčastěji v jeho horní porci, tedy nad pupíkem a to v místě vazivové bílé linie, kterou jsou oba pruhy přímého břišního svalu spojeny. Nastala kolize na křižovatce, protože některé ze semaforů přestaly fungovat a je ohrožena stabilita trupu. Rozestup si sama můžete zdiagnostikovat pohmatem nebo pohledem, a to v poloze vleže na zádech. Buď hmatáme asi dvoucentimetrovou proláklinu v horní části  linea alba (častá poporodní diastáza u žen) nebo je již viditelný bublinovitý ,,výhřez“ břišní stěny . Pokud je váš testík pozitivní, nesnažte se diastázy zbavit horlivým posilováním břicha a sklapovačkami. Je třeba zajistit, aby se dále neotevírala a nepřešla v onen viditelný výhřez. Je zapotřebí respektovat selhání semaforů, příčinu rozestupu, který může tkvět třeba ve vašem dechovém stereotypu. O něm a o cvičení při diastáze zase napočtenou příště!

Eva Tálská, fyzioterapeutka, Chrudim