Mám hypermobilitu a tak se bojím navštěvovat nějaké kurzy. Jsem tlustá, mám vysoký tlak, astma a mám velké bolesti hlavy, zatuhlý krk a ramena.. Hýbat se ale chci a můžu a nevím, co se ztuhlou šíji. Je to začarovaný kruh.

(pokračování ze 14.8.2012) Hypermobilita kloubů by měla být komplexně chápaným aspektem. Zmiňujete tři od sebe naoko vzdálená místa: hlava, šíje s rameny a pánev. Prostřednictvím centrálního nervového systému, páteře a její vazivově-svalové výbavičky, které spolu drží partu, aby byla neustále zajištěna harmonie a stabilita ve všech kategoriích, jsou si tato teritoria k sobě velice blízko; pokud je totiž jedna oblast našeho těla výrazně nepohyblivá, náš hardware vyhledá v osovém aparátu jiné území, které v rámci zachování celkové stability takovou ,,hypomobilitu" vykompenzuje a v daném místě pohyblivost zvětší. A nebo naopak. Napětím šíjových svalů chybně stabilizujete krční segmenty, protože tím kompenzujete nestabilitu a slabost bederní páteře a páteře vstupující do křížové a pánevní oblasti. Bolest je pak v případě SI skloubení informací o nestabilitě v oblasti pánve a ,,ztuhlost" šíje a bolest hlavy signálem o usilovné ale neúčinné stabilizaci krční páteře. Mé doporučení: kvalitní a šetrné stabilizační cvičením trupu a pánve, které zpevní páteř jako celek a vytvoří podmínky k uvolnění krčních segmentů i ramen. Cvičení dle Pilatese je na místě, protože se jedná o kontrolovaný a bezpečný trénink stabilizace osy těla, balance a koordinace, nikoliv o protahovací a statické cvičení. Je stále věrně praktikovaným zvykem zahánět ,,zatuhlost" určitého segmentu těla jeho protahováním. Stretching a špatně indikované PIR techniky považuji spíše za ztrátu času, protože jak už víte, nepohyblivost šíje je v tuto chvíli jediný možný způsob vašeho těla, jak v prostoru a v pohybu zastabilizovat páteř a pánev. Nabídněte lepší řešení!

Eva Tomková Tálská, soukromý fyzioterapeut, Chrudim