Mám již několik let bolesti zad vlevo v kříži, které mají každý rok vcelku stejný průběh, v létě mne opakovaně ,,zkroutí do strany" a nemohu se ohnout. Bojím se, že mám vyhřezlou ploténku. Je nutné CT ? V případě, že se výhřez potvrdí, následuje operace?

Již důkladné klinické vyšetření v ambulanci, které zahrnuje poklep, pohmat a pohled na váš postoj, odvíjení páteře, pohybové stereotypy a nenáročný rtg snímek páteře, dokáže odhalit nebo vyloučit postižení ploténky. Přesto dnes více důvěřujeme zobrazovacím metodám typu CT (počítačová tomografie) nebo MR (magnetická rezonance). Ty jsou jistě technicky zdatnější, detailnější a průkaznější, ovšem dosti zatěžují zdraví pacienta, státní kasu a v konečném důsledku i diagnostický pohled na celkový zdravotní stav.

Diagnostický pohled? Ač bystrá mysl a zkušené očko spolu se zlatými ručičkami jednoznačně uzná postižení ploténky, pořád se nějak kroutíme a pochybujeme a prahneme po malůvce počítačového softwaru. Funguje to s trochou nadsázky stejně, jako když na nás z regálu vykoukne mléko s etiketou, že právě ono obsahuje extra porci vápníku. Mléka bez této nálepky, sic se stejnými množství ,,cé á", mají smůlu. Vždyť tu stojí napsáno, že nyní lze koupit mléko ,,vápníkovější"…

Takže odteď je mi jasné, že pro nedostatek vápníku chřadnou kosti a nastává léčba mé osteoporózy, kterou přeci musím trpět … Tedy pokud CT vyšetření potvrdí výhřez, je to nadlidsky vznesená diagnostická informace a neotřesitelný argument pro případný operační zákrok.

Měli bychom možná méně důvěřovat počítačům, více věřit softwaru lidskému a šetřit operacemi. O diagnostice a symptomatologii hernie disku, výhřezu plotének, zase příště…

Eva (Tálská) Tomková

soukromý fyzioterapeut, Chrudim