"Ano, máme na úřadě podněty od občanů, kteří na tento vliv upozorňují. Historicky je známo, že v Prosetíně kameníci umírali na rakovinu, to ostatně vědí i samotní onkologové. Vy jste z Prosetína, tak to jo, komentují to v rozhovoru s pacienty. Potíže se štítnou žlázou u dětí jsou tu také. Zajímavé je, že se těmito věcmi v minulosti nikdo nikdy nezabýval. Státní úřad pro jadernou bezpečnost kdysi napsal ve vyjádření, že v tomto směru žádný problém není," uvedl starosta obce Michal Vychroň.

Informace o vlivu těžby kamene na zdraví obyvatel vedly k tomu, že vedení obce Prosetín oslovilo Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR se žádostí o zpracování datové analýzy s tím, že pokud se prokáže zvýšený výskyt radonu v prosetínském okolí, nastane závažný důvod k nevydání povolení k další těžbě.

Psali jsme:

Prosetín trápí hluk a prach z projíždějících náklaďáků
Prosetín trápí hluk a prach z projíždějících náklaďáků s kamenivem na stavbu D35

A o to nyní jde, do 24. září bylo potřeba doručit vyjádření k dotěžení zásob v dobývacím prostoru Zárubka. Učinili to obyvatelé prostřednictvím místní iniciativy Prosetínský trojlístek, obecní úřad zaslal dlouhý seznam připomínek včetně zmíněných zdravotních rizik. Samozřejmě je v něm obsažena velká dopravní zátěž plně naloženými náklaďáky, prach, otřesy a další známá témata, ale za zmínku stojí pochybnost, zda je kámen z lomu Zárubka skutečně využit jako jediný zdroj železničního kameniva v regionu.

"Troufám si říci, že se většina sype do bláta jako sanační vrstva silnice D35. Je to mrhání přírodními zdroji, vždyť tento materiál bychom si měli šetřit na plánovanou výstavbu vysokorychlostních tratí! Potom ho bude stát kupovat třeba v Polsku? Je to nehospodárné," podotkl starosta Vychroň.

O odporu místních ke zvyšování těžby jsme psali již před lety:

Ilustrační foto
O hřmící drtičku a mračna prachu lidé v Prosetíně nestojí
Ilustrační foto
Prosetínští odmítají plány na zvýšení těžby v kamenolomu

Právě doprava po železnici by mohla obcím v okolí Zárubky velmi pomoci, lom má totiž jako jeden z mála svou vlastní vlečku.

Ve výhledu je roční těžba suroviny v Zárubce o celkové hmotnosti 300 tisíc tun s tím, že 240 tis tun bude expedováno po silnici a 60 tisíc tun vlakovou dopravou. I tento bod obec připomínkovala a doložila statistická data z informativního radaru umístěného při vjezdu do místní části Klínek od Prosetína.

„V současné době přepravujeme po železnici celou jednu třetinu vytěženého stavebního materiálu a do budoucna bychom chtěli, aby se množství materiálu přepravovaného ekologičtěji po železnici zvýšilo na více než polovinu z celkového množství,“ nastínil plány společnosti Skanska Tomáš Zavřel, vedoucí oblasti Lomy na jaře předloňského roku, kdy prošla vlečka rekonstrukcí.

Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický se ještě předtím vyjádřil, že by mohla doprava kamene po kolejích být dokonce osmdesátiprocentní. To ale v plánu dalších dvaceti let na Zárubce nestojí.

Ve výhledu je roční těžba suroviny o celkové hmotnosti 300 tisíc tun s tím, že 240 tis tun bude expedováno po silnici a 60 tisíc tun vlakovou dopravou.

Ilustrační foto
Lidé v Prosetíně protestují proti drtírně kamene

I tento bod obec připomínkovala a doložila statistická data z informativního radaru umístěného při vjezdu do místní části Klínek od Prosetína. Argumentovala rovněž tím, že nadměrná doprava vede kolem místní základní školy, takže dochází k ohrožení života dětí.

Vše je během na dlouhou trať. Před několika dny obdržela obec Prosetín rozhodnutí Krajského úřadu Pardubického kraje, který na základě podaných připomínek vrací dokumentaci záměru pokračování těžby kamene na lomu Zárubka k přepracování. Žadatel má povinnost se v přepracovaném záměru vypořádat se všemi relevantními připomínkami.

.