Česká inspekce životního prostředí zjistila rozsáhlé znečištění v září roku 2003. Průzkumem území byla stanovena tři primární ohniska kontaminace chlorovanými uhlovodíky, největší se nacházelo prostoru zvaném "Korea" s rozlohou 1650 metrů čtverečních. Jedy byly nalezeny i v místě, kde stávaly elektrodílna, kovárna a kalírna.

"Pracoval jsem v Transportě třicet roků a vím, že se v nějakých sedmdesátých nebo osmdesátých letech nikdo na životní prostředí neohlížel. Hodně se používala odmašťovadla, v nich je právě ten chlorovaný uhlovodík. Kam se to vylilo, tam to zůstalo. Ekologická likvidace se tehdy skutečně neprováděla," řekl bývalý zaměstnanec chrudimského strojírenského gigantu Karel Horák.

Psali jsme před 15 lety:

Sanační práce v areálu Transporty v Chrudimi.
OBRAZEM: Chrudimská Transporta se zbavuje jedů

Před dvaceti lety byla zpráva o kontaminaci podzemních vod pro město Chrudim velkou ranou. "Česká inspekce životního prostředí už uložila úkol oblast sanovat. Problém je ale v tom, že bezprostřední viník znečištění - státní podnik Transporta, už není ani v obchodním rejstříku. Jeho nástupce, akciová společnost, se ve věci odvolala k ministerstvu životního prostředí, které jí vyhovělo," řekl tehdy chrudimský místostarosta Jaroslav Trávníček.

Transporta i s pobočnými závody prošla fázemi národní podnik, koncernový podnik, státní podnik a akciová společnost. Výrobky Transporty nacházely odbyt nejen v tuzemsku, ale i v Evropě, Asii, Africe nebo Jižní Americe.

Ještě na počátku 90. let zaměstnával podnik přes 4500 lidí a jeho obrat dosáhl v roce 1997 více než dvě miliardy Kč. V říjnu 1999 na něj byl prohlášen konkurz.

Vše o Transportě najdete ZDE

Nejhorší bylo, že těkavé chlorované uhlovodíky, které jsou rakovinotvornou látkou, pronikly spodní vodou i do studní v nedalekých Medlešicích a Dřenicích. Do sanace se posléze zapojil i krajský úřad a ministerstvo životního prostředí, protože město by likvidaci karcinogenních látek nebylo schopné financovat.

Sanace průmyslového areálu začala v roce 2004.Sanace průmyslového areálu začala v roce 2004.Zdroj: www.ekomonitor.cz

Nejprve bylo nutné ze zasažených míst odstranit kontaminovanou zeminu, a to ze značné hloubky. Sanační firma Vodní zdroje Ekomonitor Chrudim poté postavila hydrogeologickou stěnu, která bránila tomu, aby se znečištění šířilo dál.

"Kontaminace zasahovala až do hloubky 12 m. Odstranění této závažné staré ekologické zátěže řešila naše společnost. Vlastní sanace probíhala od roku 2013 a v jejím průběhu bylo z lokality odstraněno více než 25 tun karcinogenních chlorovaných uhlovodíků, 130 tun látek ropného původu a 4,5 tuny látek skupiny BTEX (benzen, toluen, ethylbenzen a xyleny). Sanační opatření vedla k výraznému poklesu kontaminace v podzemních vodách," stojí ve zprávě z roku 2018.

Separační dvůr v Pardubicích
Petice uspěla. Kompostárna v Markovicích nebude. Separační dvůr ale ano

Po dvaceti letech je ekologická pohroma zažehnána a území je díky odborné likvidaci čisté. "Odstranění vrtů, kterých bylo v areálu osmdesát, je finálním dokončením sanace. Jeden vrt tam zůstane, ale jen proto, že je zabetonován - nachází se v nové konstrukci ocelové haly," vysvětlil chrudimský radní zodpovědný za investice Aleš Nunvář.

Zdroj: Romana Netolická