Přesně 313 občanů podepsalo petici volající po tom, aby autobusy chrudimské MHD projížděly při cestě na nádraží Fibichovou ulicí. MHD by se tak při jízdě od Kateřiny vyhnula semaforům pod Billou i koncové části přeplněné Palackého ulice. Ušetřil by se čas i palivo, ulehčilo by se nejzatíženější chrudimské ulici a zohledněno by bylo i ekologické, hlukové a bezpečnostní hledisko v úseku.

O nich s nimi!

Chrudimští radní vzali petici na vědomí, její signatáře ale zřejmě nepotěší. „Fibichovkou“ se jezdit nebude. MHD ve Fibichově ulici si totiž vůbec nepřejí ti, kteří sami žijí v její blízkosti.

Na únorové schůzce se zástupci radnice zdejší lidé namítli, že kvůli zprůjezdnění ulice pro MHD by muselo dojít (při změně šikmého parkování na podélné) k omezení parkovací kapacity pro ně i pro návštěvníky polikliniky. Lidé z okolí se obávají i zhoršení životního prostředí a radní nakonec jejich argumenty uznali. „Svou roli sehrálo i to, že petici za jízdu 'Fibichovkou' podepisovali i signatáři například ze Škrovádu nebo dokonce z Třebechovic pod Orebem, jichž se, na rozdíl od lidí žijících v okolí zmíněné ulice, problém vlastně netýká,“ uvedl chrudimský místostarosta Miroslav Tejkl.

Řešení zatím chybí

Radnice zváží i jiné možnosti, uvažuje se třeba o obousměrném využití Rooseveltovy ulice. Zde je ale potíž se špatným výhledem pro řidiče i s velkým stoupáním překračujícím normu. Bylo by nutné udělení dopravní výjimky, jež však nemusí být přiznána.

DALŠÍ TEMATICKÉ ČLÁNKY K MHD V CHRUDIMI NALEZNETE ZDE.