Po milém přivítání starostkou města Chrast Martinou Lacmanovou a úvodním slovu předsedy MAS SKCH Pavla Bezděka bylo na programu seznámení s vizí a klíčovými oblastmi rozvoje území podle aktuálně připravované Strategie MAS SKCH do roku 2020.

Ředitelé škol byli seznámeni s návrhem výzvy k tvorbě místních akčních plánů, což je zajímavá cesta pro získání a využití peněz z evropských fondů pro zlepšení kvality výuky a podpory dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem. Pozornost je věnována čtenářské a matematické gramotnosti, polytechnické výchově, kariérovému poradenství, ale i rozvoji kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení.

Akční plán vzdělávání je zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání a zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního a základního, ale také zájmového a neformálního vzdělávání, ale hlavně vede k hlubší spolupráci mezi všemi, jejichž cílem je kvalitní život dětí.

Zahájení spolupráce má vést k efektivnímu řešení společných problémů a k objevení nových způsobů rozvoje regionu.

Území MAS SKCH zahrnuje katastry obcí Horka, Hrochův Týnec, Hroubovice, Chrast, Chroustovice, Jenišovice, Leštinka, Lozice, Luže, Prosetín, Předhradí, Přestavlky, Rosice, Řepníky, Řestoky, Skuteč, Střemošice, Trojovice, Vrbatův Kostelec, Zájezdec a Zaječice. (bn)