V prosinci 2008 prošlo recepcí oddělení klientského servisu celkem 2 564 klientů. Zvýšený zájem byl spojen především se změnami v registru vozidel – žadatelé o změny v registru, kteří nestihli být pro velký nápor obslouženi, se na recepci zapisovali do pořadníků, na základě kterých budou jejich žádosti vyřizovány v roce 2009.

Nejvíce využívanou službou bylo již tradičně ověřování podpisů a smluv, kterou potřebovalo 842 klientů. Celkem 639 klientů mělo zájem o poskytnutí konkrétní informace, 486 bylo právě zájemců o změny v registru Odboru dopravy, kteří se zapisovali do pořadníku, 316 klientů využilo služeb podatelny, 174 klientů navštívilo Czech Point, 65 bylo zájemců o parkovací karty, 31 klientů projevilo zájem o rybářské lístky a 11 klientů zamířilo za agendou evidence psů.

Průměrně využilo služeb nové recepce 128 klientů denně, nicméně největší počet klientů i tentokrát přicházel v pondělí a ve středu (v některých dnech dokonce i přes 200).

Nová recepce slouží jako místo prvního kontaktu úřadu s občany. Lidé v ní naleznou terminál Czech Point (např. výpisy z rejstříku trestů), nově se zde ověřují podpisy i listiny, prodávají rybářské lístky, ale jsou zde k dispozici i základní tiskopisy a formuláře a informace o činnosti úřadu i samosprávy. Dalším prostorem je centrální pokladna (při příchodu vlevo), která slouží pro platby všech agend vyřizovaných úřadem. Na pokladně jsou umístěny platební terminály a je možné platit platebními kartami. Ve vstupních prostorách zůstává umístěn internet pro veřejnost.

(red, spa)