K 1. srpnu se jí stala Dana Krouželová, která tak chce navázat na tradici uměleckoprůmyslového muzea s cílem získat více návštěvníků.

Dana Krouželová zvítězila ve výběrovém řízení a do funkce ji následně jmenovala Rada Pardubického kraje na základě doporučení odborníků z oblasti muzejnictví, zástupců Pardubického kraje a Města Chrudimi, kteří společně tvořili výběrovou komisi.

„V posledních letech má muzeum nejnižší návštěvnost z muzeí zřizovaných Pardubickým krajem. Například Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě navštěvuje dvojnásobný počet lidí a litomyšlské muzeum dokonce trojnásobný, a to při srovnatelném příspěvku zřizovatele.Chrudimskému muzeu chybí jedinečná identita, komfort pro návštěvníky a interaktivní prezentace běžné v zahraničí,“ říká Dana Krouželová a dodává: „Mojí snahou bude více využít silného potenciálu sbírkového fondu s unikátní kolekcí Alfonse Muchy a dalších jedinečností muzea a přivést sem více návštěvníků. Muzeum nutně potřebuje rozšířit výstavní prostory a přinášet zajímavou nabídku programů pro všechny věkové skupiny, musí být schopno oslovit i zahraničního návštěvníka.“

Dana Krouželová vystudovala magisterský obor sociální a masová komunikace. Má zkušenosti z veřejné i soukromé sféry. Pracovala v řadě vedoucích pozic v oblasti vztahů s veřejností, strategického marketingu a vzdělávacích projektů, má zkušenosti s realizací evropských projektů. Je autorkou několika odborných publikací a scénářů ke vzdělávacím filmům k mediální výchově.