"Žaloba na neplatnost místního referenda byla zamítnuta. Usnesení nabylo právní moci dnem vyvěšením na elektronické úřední desce soudu," uvedl starosta.

Na informační desce justice i na samotných stránkách města je vyvěšeno usnesení soudu. Veřejnost má teď možnost poznat totožnost muže, který prostřednictvím pražské advokátní kanceláře usiloval o vyslovení neplatnosti rozhodnutí přijatých v místním referendu 8. a 9. října. Jde o šestasedmdesátiletého muže, který má trvalé bydliště v Třemošnici. "Asi musel vynaložit nemalé finanční prostředky, neboť návrh k soudu podal prostřednictvím pražské advokátní kanceláře. Nezbývá nám nic jiného, než prostřednictvím renomované advokátní kanceláře obhajovat u soudu platnost rozhodnutí přijatých v místním referendu. Do doby pravomocného rozhodnutí soudu nemůže zastupitelstvo města schvalovat žádná usnesení ve věci výsledků místního referenda,“ potvrdil starosta Miroslav Bubeník na konci října, kdy se zpráva o protestu takzvaně oprávněného občana objevila.

Ilustrační foto
Třemošnické referendum zpochybnil jeden člověk, proto rozhodne soud

Pro Třemošnické není jméno člověka, který napadl platnost referenda, neznámé. „Víme, o koho jde. Byl dlouholetým pracovníkem Kovolisu Hedvikov a údajně s firmou spolupracuje i dnes,“ řekl před časem redakci Deníku člen iniciativy Třemošnice žije Roman Alvarez.

Soudní spis má několik stránek, usnesení tříčlenného senátu v čele s předsedou Janem Dvořákem v něm odůvodňují stanovisko k jednotlivým námitkám. Jedno zní takto: "Pokud pak navrhovatel nerozumí významu běžně užívaných slov (město, vlastník apod.), nelze z toho dovozovat nejednoznačnost položených otázek, neboť odpůrce (stejně jako jakýkoliv jiný subjekt) může vycházet v souladu s § 4 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, z toho, že každá svéprávná osoba má rozum průměrného člověka i schopnost užívat jej s běžnou péčí a opatrností (a každý to od ní může v právním styku důvodně očekávat). Navrhovateli navíc nic nebránilo v tom, aby v případě, že si nebyl jist významem některých běžně užívaných slov, užil dostupné pomůcky (např. slovník spisovné češtiny)."

Ilustrační foto
Potenciální sebevrah močil v chrudimské nemocnici do květináče

V referendu obyvatelé Třemošnice projevili svou představu o využití pozemku v průmyslové zóně. Měli k rozhodování dvě varianty: další rozšiřování závodu firmy Kovolis Hedvikov anebo výstavbu rodinných domů.

Pro rodinné domy se vyslovilo 988 hlasujících, hlas proti odevzdalo 346 občanů. Projekt dalšího rozšíření firmy Kovolis Hedvikov podpořilo 362 třemošnických obyvatel, proti se jich vyslovilo 954. 

Díky verdiktu soudu je tedy rozhodnuto a změnu územního plánu nyní může třemošnické zastupitelstvo projednat.