Program byl velice obsáhlý. Nejprve byli do sdružení přijati noví členové zabývající se zemědělskou výrobou, společnost sportovně relaxačního centra a nebo firma zabývající se výrobou zařízení na zpracováním alternativních zdrojů a výrobou elektrické energie.

Hovořilo se o cestovním ruchu, regionálním působení, ale také o spolupráci na úrovni republikové a evropské. V současné době občanské sdružení spolupracuje s podobnými organizacemi v Německu a na Slovensku a intenzivně se jedná i s Lotyškem a Litvou.

Zájem o těstoviny

Jedním z mnoha regionálních výrobců, kteří získali před dvěma lety certifikát se značkou „Železné hory, regionální produkt", je výrobce Třemošnických těstovin. „To, že jsme se zapojili do občanského sdružení „MAS Železnohorský region", nám přineslo hodně. V první řadě je to propagace a spolupráce. Výrobu těstovin jsme začali před dvaceti lety. O naše výrobky s certifikátem železnohorského produktu je velký zájem a prosazujeme se na trh do Prahy a do okolních krajů, řekla spolumajitelka rodinné výrobny těstovin Olina Kopecká.

Aktivity občanského sdružení se mimo jiné zaměřuji také na školky, školy, které odpovídají rámcovým vzdělávacím plánům. Děti se seznamují formou exkurzí a výletů s regionální výrobou potravin, mléka, chovem domácích zvířat, ale také s kovářskou činností, a dalšími pracemi. Současně s tím se činnost zaměřuje na rodinné výlety, kde se rodina a cyklisté seznámí s krajinou, historií a ochutnají zajímavé regionální výrobky, třeba pivo, klobásy a další druhy potravin a výrobky , které nemůžou koupit ve svém obchodě.

Třicet milionů

„Původním záměrem občanského sdružení „MAS Železnohorský region" byla pomoc zemědělství a rozvoji krajiny. „Patříme mezi skupiny, kde máme větší šanci získat peníze z Evropských fondů. Za posledních pár let jsme dostali kolem 30 milionů korun, které jsme investovali na pomoc obcím, do oprav komunikací, obnovení dětských hřišť, do sportovně relaxačního centra v Třemošnici, vytvoření nových pracovních příležitostí a do mnoha dalších odvětví v železnohorském regionu," řekl předseda sdružení Bohumi Starý. V současné době MAS Železné hory připravuje strategický plán na období 2014 2020. Jde o marketingovou strategii rozvoje území nazvanou „Leader" zaměřenou na cestovní ruch. 

PAVEL KALINA