„Přišlo to naprosto nečekaně. Dvouhodinový liják, pak se přelila hráz rybníka a začalo se to valit po silnici, která vede podél potoka,“ ukazuje muž na prudké a hluboké přeje, které hučely v místě, kde ještě před dvěma hodinami byla silnice z dlažebních kostek 30 krát 30 centimetrů. Ty příval vyrval, vymlel i položí, a kostky odnesl s sebou. Nové koryto je místy hluboké místo až metr a řeka dosáhla až k okolo stojícím domům. Některá stavení se ocitla úplně pod vodou, k zamýšlené evakuaci ale nakonec nemuselo dojít.

„To jsme tady nezažili. Nikdy. Ani při největších povodních v roce 1997 a 2002,“ dodal muž.

V místě, kde se dlážděná silnice křížila s asfaltkou, vznikla během pár minut obří laguna. Samotný Podolský potok, který teče propustí pod silnicí, ale plný není. „Povodeň z polí ucpala výpůsť z rybníku, proto se voda začala valit kolem,“ vysvětluje starosta Vápenného Podolu Jan Motl.

Osud vesnice ležící v těsném údolí pod Železnými horami poté stihl i Heřmanův Městec na stejném potoce. Původní informace, že nevydržela hrát zdejšího Zámeckého rybníka, se ale nepotvrdily. Hráz i rybník držel, zkázu však způsobil právě kolem tekoucí Podolský potok. Koryto, kterým jindy teče pár centimetrů vody, odpoledne připomínalo hučící výpusť obří přehrady.

„Ne, musíte okolo, přes sídliště,“ navigovali hasiči auta přijíždějící po státovce od Chrudimě a odkláněli dopravu z uzavřeného náměstí. Kolem domova důchodců se valila voda, senioři z dolních pater se museli přestěhovat do vyšších. Přes silnici a skrz okolní dvory proudila regulérní řeka.

Asi deset lidí muselo být evakuováno i v nedalekém Míčově, kde se voda valila do domů i okny.