Tráva kořenící na vznikajících ostrůvcích i v pásech usazené zeminy dosahuje výšky dospělého člověka a prosperující keře vystrkují své několikametrové koruny nad terén okolního nábřeží. Někteří se proto ptají, zda by koryto bylo vůbec schopno pojmout případný příval velké vody.

Téma se dostalo i na pořad jednání chrudimského zastupitelstva. „Myslím si, že Chrudimka například u divadla nebo u Centrálu už ani nevypadá jako řeka, ale jako les. Tam ta voda skoro není vidět. Myslím, že to není dobře,“ uvedl zastupitel Ondřej Kudrnáč. Zajímal se i o to, kdy byla v řečišti provedena povodňová prohlídka.

Starosta města Petr Řezníček ujistil, že otázku zarostlé řeky řeší s vedením společnosti Povodí Labe každým rokem. „Opakovaně mi bylo řečeno, že jde jen o estetickou záležitost, a že kvůli travinám voda Chrudimku určitě nezahltí. Naposledy jsme podobný dotaz směřovali na Povodí Labe přes odbor životního prostředí před třemi či čtyřmi měsíci,“ sdělil starosta. „Odpověď byla i tentokrát víceméně stejná. Jediné, na čem jsme se s Povodím Labe domluvili, byla revitalizace náhonu obepínajícího Střelecký ostrov,“ pokračuje starosta Petr Řezníček.

Z další diskuze pak vyplynulo, že povodňová prohlídka je v korytě Chrudimky prováděna ve spolupráci s Povodím Labe každým rokem. „Také poslední prohlídka potvrdila, že by současná podoba říčního koryta by neměla mít vliv na stav protipovodňové situace,“ potvrdil přítomný zástupce protipovodňové komise.

Zastupitel Ondřej Kudrnáč se pak opakovaně obrátil na starostu města: „Ptám se vás jako nejvyššího představitele povodňové komise, zda máte na věc stejný názor jako Povodí Labe. Pokud ano, tak je to pro mě jen konstatování, se kterým se musím smířit. Pokud ale ne, tak si dovolím citovat ze zákona o vodách, že povodňové orgány mohou na základě povodňové prohlídky vyzvat vlastníky pozemků, staveb a zařízení v záplavovém území k odstranění předmětů a zařízení, které mohou způsobit zhoršení odtokových poměrů nebo ucpání koryta níže po toku. Pokud tito vlastníci výzvy ve stanovené lhůtě neuposlechnou, uložit takovou povinnost rozhodnutím,“ přečetl Ondřej Kudrnáč.

K zarůstající Chrudimce se následně na dotaz Deníku vyjádřil i Petr Michalovich, ředitel pardubického závodu Povodí Labe. „Řeka je dostatečně kapacitní. Co se týče travních porostů, tak ty by při větší vodě slehly a průtoku vody by nevadily. Nepovažuji to opravdu za žádný problém,“ ujistil Petr Michalovich.

Ani názor Chrudimáků ostatně není jednotný. Zatímco jedni mluví o obavách, jiným bujná zeleň nevadí. „Mně se to vlastně líbí. Ne řeku je teď podle mě hezčí pohled,“ říká třeba Chrudimačka Eva Malá.