V průběhu rekonstrukce bylo především zjištěno, že podkladové vrstvy pod komunikací byly natolik stabilní a pevné, že nebylo třeba instalovat další stabilizační vrstvy.

Tím se stavba dostala do výrazné úspory.

„Můžeme hovořit o úspoře 878 tisíc korun, přičemž celková cena díla je zhruba 3,5 milionu korun. Dílo tak bylo zhotoveno výrazně pod hladinou nákladů vycházejících z projektových předpokladů," doplnil starosta Petr Řezníček.