„Na období od 1. do 20. srpna je plánována uzavírka křižovatek Palackého se Škroupovou a Fibichovou,“ informuje místostarosta města Chrudim Jaroslav Trávníček. Po dobu této uzavírky bude přístup k poliklinice umožněn od nádraží a výjezd přes Palackého ulici směrem na Čáslav. 

Uzavírka další křižovatky, tentokrát s ulicí Vrchlického, by měla následovat od 21. srpna do 3. září. Uzavření této křižovatky je však podmíněno otevřením křižovatky s ulicí Škroupova. 

„Konečně, začátkem září, až se otevře křižovatka s Vrchlického ulicí, je plánováno zahájení prací na rekonstrukci kanalizace v úseku od křižovatky se Škroupovou ulicí směrem na Slatiňany po ulici Obce Ležáků,“ říká místostarosta Jaroslav Trávníček. 

„Uvedené práce se odehrávají v komplikovaném městském prostředí s četnými historickými návaznostmi, nelze proto vyloučit, že si neočekávané komplikace vynutí změnu nastíněného harmonogramu. O průběhu prací bude město i nadále informovat,“ uvedl mluvčí radnice Aleš Prokopec, podle kterého se teď pracuje i na včasném mapovém zakreslení plánovaných uzavírek. 

V uplynulém týdnu se na stavbě rekonstrukce vodovodu a kanalizace uskutečnil v pořadí již 7. kontrolní den. „Z hlediska dodržování plánovaných termínů realizace naší investiční akce vše probíhá podle předpokladu a neregistrujeme žádné zdržení,“ uvedl v návaznosti na jeho výsledky ředitel společnosti VaK Chrudim Ivo Doskočil.

Souběžně s naplánovanými pracemi jsou nyní postupně řešeny i žádosti majitelů stavbě přilehlých objektů na výměnu kanalizačních nebo vodovodních přípojek.   (ap, man)