Kromě revitalizace vegetačních ploch, spojené s úpravami stávajících zpevněných povrchů, bude v parku zrestaurována oprýskaná a dlouhá léta nefunkční mozaiková kašna zhotovená v bruselském stylu. Projekt nezapomíná ani na vybudování nové pobytové klidové plochy nebo na instalaci nového veřejného osvětlení a městského mobiliáře. Počet parkovacích stání v Husově ulici má být navýšen jen mírně. Řešené území zároveň protne nová komunikace s opticky oddělenými pásy pro pěší a cyklisty.

Dalším krokem města bude podání žádosti o stavební povolení. V rozpočtu letošního roku nicméně peníze na rekonstrukci parku vyčleněny nejsou.

Ve voze cestovala tříčlenná posádka, která stačila auto včas opustit.
U Libanic hořelo auto