Blýská se ale na lepší časy, neboť v březnu letošního roku bude zahájena celková rekonstrukce objektu.

Městu Slatiňany se na projekt podařilo získat od Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod dotaci ve výši 23.169.456 korun. Celkové plánované náklady na rekonstrukci přitom činí 29 milionů korun. Pardubický kraj poskytl městu dotaci na zpracování dokumentace a město Slatiňany uhradí za rekonstrukci částku ve výši cca 5,9 milionu korun rozloženou do dvou let.

Rekonstrukce má být dokončena v roce 2012. V rekonstruované Švýcárně zároveň vznikne interaktivní muzeum starokladrubského koně, které bude svým zaměřením navazovat na komplex slatiňanského zámku a zdejšího hřebčína.