Provedení dokončovacích prací brání nyní počasí, které je v Trhové Kamenici stále ještě zimní. Základní škola v Trhové Kamenici byla postavena v roce 1815 Karlem z Auespergu. Šlo o školu farní, která měla v roce 1863 celkem 308 dětí, které však školu nenavštěvovaly pravidelně. Učilo se ve dvou třídách. Jedním ze zdejších učitelů byl i Karel Václav Rais, pro kterého byla škola jeho prvním působištěm.

(kd, man)