„Na základě požadavků vedení mateřské školy se ještě řešila otázka úpravy vstupu. I tato dokumentace je již připravena, takže se může začátkem února přistoupit k výběrovému řízení na zhotovitele celé akce. Realizace je naplánovaná na letošní rok, především s využitím letních prázdnin tak, aby byl chod školky co nejméně omezen," dodává skutečský starosta.