Nové vedení města se chce zamyslet nad měřením rychlosti v širších souvislostech a zmapovat stav i v jiných, možná i stejně potřebných lokalitách.

Peníze na radar, vyčleněné v rozpočtu města už jeho předchozím vedením, nový zastupitelský sbor v rozpočtu ponechal. Nejsou však nyní adresovány výlučně jen pro zmíněný účel.

„Chceme vše ještě důkladně zvážit. Je možné, že do Václavské ulice umístíme bodový radar, jaký známe například z Trhové Kamenice, Hlinska nebo Holetína. Nebo se vrátíme k úsekovému měření třeba i jinde ve městě,“ uvedl po poslední schůzi chrudimských zastupitelů chrudimský starosta František Pilný.

Objekt v Široké ulici je ve špatném stavu.
Strážníci se letos nedočkají stěhování

Inspirace Hlinskem

Místostarosta Aleš Nunvář pak zmínil právě zkušenosti z Hlinska. „Oni tam mají pět nebo šest budek, ale radary provozují jen ve dvou z nich. Ty pak po městě přesouvají, takže nikdy nevíte, kde se zrovna měří. Sice to tedy není úsekové měření, ale řidiče to přesto donutí ke zpomalení. I my bychom mohli místo jednoho důkladně měřeného úseku, obsáhnout více různých lokalit,“ připomněl Aleš Nunvář.

Starosta František Pilný pak ještě doplnil: „Můžeme si vybrat například nějaké přechody u škol a zaměřit se na ně.“

Ke zlepšení bezpečnosti chodců by ve vytipovaných lokalitách mohly sloužit také zpomalovací prahy a vozovkové retardéry. Při kýženém snížení rychlosti například na 30 kilometrů v hodině by ostatně bylo jejich umístění podmínkou. Avšak podobné technické zábrany by zbytečně omezovaly i ty řidiče, kteří by jinak s dodržováním maximální rychlosti neměli žádný problém.