Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem, určený i klientům s Alzheimerovou chorobou a s dalšími typy demencí, v Chrudimi dosud chyběl. Na dostavbu nové budovy v areálu bývalého pivovaru i na provoz provizorního objektu jsme se ptali Milana Jirušky, ředitele obecně prospěšné společnosti Lůžkové a sociální centrum pro seniory, jež zařízení provozuje.

Milan Jiruška.Kdy otevřete Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem v novém objektu?Otevření našeho nového objektu proběhne ve dvou částech. V první části otevřeme 60 lůžek na začátku října letošního roku, druhých 60 lůžek bude otevřeno na začátku roku příštího.

Jakou bude mít zařízení kapacitu a komu přesně bude určeno? Jakou nabídne kvalitu služeb?
Celková kapacita našeho nového objektu bude 120 lůžek v jedno a dvoulůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením.V objektu je velké množství prostor pro společné nebo individuální aktivity našich klientů. Jsou to například společenské místnosti, počítačová učebna, rehabilitace, místnost pro bohoslužby a mnoho dalších. Ale kvalitu poskytovaných služeb nevytvářejí jen kvalitní a účelné prostory, ale zejména kvalitní tým pečovatelek, zdravotních sester, sociálních pracovnic a dalších zaměstnanců.A v této oblasti jsem přesvědčen, že nabídneme velice kvalitní služby a individuální přístup k potřebám a požadavkům každého klienta.

Stavba nové budovy se proti dříve ohlášeným termínům zdržela. Můžete vysvětlit, proč?
Jedná se o poměrně rozsáhlou stavbu, kterou se snažíme v rámci možností přizpůsobit současným požadavkům na moderní pobytové sociální služby. To ve svém důsledku někdy vede ke zpoždění realizace některých prací. A jedním z hlavních důvodů posunutí původně plánovaných termínů byla prakticky osm měsíců probíhající kontrola našeho projektu ze strany poskytovatele dotace.

Čelil jste kritice za to, že jste mezitím zhruba třicet klientů umístil do náhradního objektu. Toto provizorium ale údajně stále nebylo zkolaudováno a prý nesplňuje ani požární předpisy. Proč jste raději nepočkal, až dostavíte novou budovu?
Předně chci říct, že současně využívané prostory jsou řádně zkolaudovány. Samozřejmě to nejsou prostory ideální z pohledu jejich dlouhodobého využívání na pobytové sociální služby. Ale to jsme věděli od začátku a také jsme to od začátku brali jako dočasné řešení do doby dostavby našeho nového objektu. Řešili jsme složitou a mnohdy kritickou situaci našich klientů a jejich rodin. Každého klienta jsme s touto dočasnou alternativou předem seznámili, ukázali prostory a klient se svými blízkými se poté rozhodli, jestli využijí našich služeb či budou svoji situaci řešit jiným způsobem. Když se podíváme zpětně, mohu říci, že klienti a jejich rodiny hodnotí naše dosavadní služby velice kladně a jsou s nimi spokojeni. Což je mimo jiné zásluha zejména našeho týmu pečovatelek, zdravotních sester a sociálních pracovnic, za což jim chci velice poděkovat.

Jak budete poskytování péče financovat? Kolik peněz to bude stát samotné klienty? Nebude pobyt pro většinu z nich finančně neúnosný?
Naše společnost Lůžkové a sociální centrum pro seniory o.p.s. poskytuje služby seniorům podle zákona 108 o sociálních službách. Tento zákon a související vyhlášky řeší jednak pravidla poskytování sociálních služeb a současně také systém financování poskytování těchto služeb. Bohužel v současné době dochází k přípravě zákona o dlouhodobé péči, který systém financování sociálních služeb bude dost podstatně měnit. Protože platnost tohoto nového zákona je plánována od roku 2014, tak se v současné době nacházíme v určitém mezidobí a financování poskytované péče klientům řešíme s každým klientem individuálně, dle jeho požadavků a jeho finančních možností. Celkově je potřeba říct, že pobyt v domově seniorů s sebou přináší úhradu ubytování, stravování a poskytované sociální a zdravotně ošetřovatelské péče. Ubytování a stravování hradí klient ze svého důchodu a požadovaná péče je hrazena zejména z příspěvku na péči.

U klientů, jež budeme přijímat do našeho nového zařízení, tedy bude pro výši úhrady rozhodující jejich požadavek na jedno nebo dvoulůžkový pokoj, dále výše standardu vybavení tohoto pokoje a zejména potřebná a požadovaná péče.

Pokud je výše úhrady za požadovanou péči vyšší než aktuální výše příspěvku na péči, je možný (a v řadě měst a obcí i vyplácený) příspěvek od města dle místa trvalého bydliště klienta. Nebo rozdíl hradí klient, respektive rodina.

V našem zařízení budeme poskytovat nadstandardní služby, ať již půjde o vybavení pokojů a dalších prostor, tak také o kompletně vybavenou rehabilitaci, nutriční a výživové poradenství, wellness provoz, kadeřnictví, pedikuru a další služby. Přesto jsem přesvědčen, že pro většinu klientů budou naše služby cenově přijatelné.

Město Chrudim zařízením stejného typu nedisponuje. Očekáváte tedy, že bude na provoz přispívat? Jednáte o tom se zástupci samosprávy nebo s úředníky města? Nebo čekáte, že se město samo ozve?

V loňském roce jsme město písemně informovali o výstavbě našeho zařízení, dotazovali jsme se na požadavky města ve vztahu k počtu lůžek pro obyvatele města v našem domově seniorů a navrhli zástupcům města účast v orgánech naší obecně prospěšné společnosti. Do dnešního dne jsme žádnou odpověď nedostali.

Je jistě dobře, že město Chrudim dotuje svoji příspěvkovou organizaci Centrum sociálních služeb a pomoci, ale z mého pohledu občana města je nejasná účelnost a efektivnost využití těchto nemalých dotací a je zřejmé, že město do své podpory vůbec nezahrnuje dost širokou skupinu seniorů, kteří jsou na tom z hlediska svého zdravotního stavu nejhůře.

Děkujeme za rozhovor.