Objekt získá firma TPV, která se zabývá informatikou a technologickou přípravou výroby. Cena byla na úrovni minimální přípustné nabídky stanovené městem.

„Provoz restaurace byl ukončen ke konci minulého měsíce a Třemošnice tak prozatím opravdu přichází ojednu ze svých restaurací,“ potvrzuje tajemnice zdejšího městského úřadu Jana Kočová.

„Vlastně šlo spíš opivnici, vpodniku se nevařilo. Kdo se chtěl najíst, musel stejně do restaurace Lichnice nebo ke hřišti,“ dodává Kočová.