Sousoší Apoteóza svatého Jana Nepomuckého z Běstviny a sochu Panny Marie Immaculaty z Žirče bude restaurovat akademická malířka Hana Vítová z Pardubic.

Ta vyhrála uvedenou zakázku s nabídkovou cenou 931 700 korun.

Radní také schválili vypsání veřejných zakázek na podrobný průzkum a restaurování sousoší Kalvárie ze Slepotic a sochu sv. Petra ze Skřivan i sousoší Loučení Krista s Pannou Marií a sousoší Piety z Poličky.