„Strážníci městské policie již v parku zvýšili dohled, dalším opatřením jsou fotopasti, které pachatele nachytají přímo při činu,“ říká starosta města František Pilný. „Osobně věřím, že si i tito lidé uvědomí přínos revitalizovaného náhonu pro celé město a podobného jednání zanechají. Navíc celá akce byla velmi nákladná a takové ničení je zbytečným mrháním společných peněz,“ dodává.

Celá lokalita kolem ramene náhonu je využívána jako městský park a slouží pro rekreační a volnočasové aktivity veřejnosti. Všechny úpravy náhonu proto vychází z moderního pojetí funkčního propojení vodních prvků a zeleně v městech při zachování podmínek daných v plánu péče o přírodní památku. Území je totiž zároveň přírodní památkou Ptačí ostrovy.

Nevybíravými zásahy vandalů se narušuje přesně navržená kompozice, která má plnit přesně daný účel a již stanovili odborníci na revitalizace vodních toků. Narušena mohou být vznikající stanoviště pro cílové druhy rostlin a živočichů, kterými se má posílit přirozená funkce krajiny a obnova biologické rozmanitosti.

(ap, man)