Důvodem je vysoká koncentrace romských obyvatel a sociálně slabých rodin v této čtvrti. Najdete tu oprýskané zdi, špínu, nepořádek, rozbitá okna. Odhad podílu sociálně slabých a nepřizpůsobivých rodin v této lokalitě je 70 procent.

Původně výstavní čtvrť

Jsou to lidé se základním vzděláním, bez cílů do budoucna, většina z nich je nezaměstnaná a závislá na sociálních dávkách, městu dluží vysoké částky za nájemné. Vyskytuje se tu lichva, prostituce, vzájemná nevraživost. Velká část obyvatel Chrudimě považuje tuto čtvrť za problematické místo, v němž by sami žít nechtěli.

Původně měla tato oblast pověst „výstavní“ čtvrti města. V roce 1989 však poskytla radnice sociálně slabým rodinám byty v Revoluční ulici jako náhradu za bydlení v domech, které byly navráceny původním majitelům v rámci restituce. Proto je dnes tato čtvrť místem chudoby, drobné kriminality, místem, kam po setmění není radno chodit.

Klub Kopretina

Město Chrudim dlouhodobě řeší problematiku této čtvrti. Z tohoto důvodu podpořil Městský úřad Chrudim projekt Kopretina, který realizuje od roku 2004 občanské sdružení Šance pro Tebe. Kopretina je klub, který se nachází v jednom z domů v Revoluční ulici. Je určen pro děti od pěti do jedenácti let ze sociálně slabých rodin. Může sem přijít kterékoliv z nich.

„Klub jim poskytuje bezpečný prostor, ve kterém mohou trávit svůj volný čas, ale také se naučit spoustu věcí, které jsou potřebné pro jejich další zdravý vývoj ve společnosti,“ představuje Kopretinu Šárka Jedličková, sociální pracovnice Šance pro Tebe.

Spolu se svými kolegy zde tráví čtyři odpoledne v týdnu a věnují se v průměru asi patnácti až dvaceti dětem denně. V kontaktu jsou také s jejich rodiči.

(mš)