Vzniklo tak jakési koryto a voda se nemá kam vsakovat. Místostarosta nabízí řešení. „Odstraní–li zahrádkáři křoví i s kořeny a s navršenou zeminou, a na místě zbude jen trávník, město nechá silnici vyfrézovat. Vzniklou drť pak použije ve směsi s asfaltem k položení nového povrchu,“ uvedl Řezníček. Zdá se tedy, že k řešení stačí jen oboustranná dobrá vůle.