Chrudim

Jméno: Mgr. Petr Řezníček
Datum a místo narození:
23.2.1951, Praha -Podolí
Rodinný stav: ženatý
Děti: Darina 33, Petr 30
Původní povolání: středoškolský učitel
Politická strana: SNK ED

Chrudimský deník přichází s projektem Starosti (nových) starostů, který má za cíl čtenářům představit nové vedení v jednotlivých městech či obcích chrudimského okresu. Dnes na otázky odpovídá chrudimský starosta Petr Řezníček.

Jaké jsou vaše první kroky ve funkci starosty?
Po zvolení do funkce jsem následující den zahajoval slavnostní zasedání SHS ČMS, jednal s ministrem kultury panem Besserem. Řešil jsem běžnou agendu starosty. S kolegy z investic jsem řešil přípravu investiční akce kanalizace a cyklostezka k obchvatu města a stavební úpravy před kostelem svatého Josefa.

Ve kterých projektech budete pokračovat z předchozího volebního období. Dojde případně u některých z nich ke změnám?
Určitě budeme pokračovat v práci na dokončení Domu na půli cesty, Muzea barokních soch a Integrovaného plánu rozvoje města, tzn. revitalizace obytných domů a veřejných prostranství od Škroupovy ulice po lokalitu pod nádražím.

Jaké nové projekty by podle Vás mělo město začít připravovat?

Revitalizace sídliště na Větrníku, parkové úpravy areálu bývalého letního kina, realizace úpravy chodníku a parkování v ulici Na Ostrově, kanalizace v ulici Na Sádkách, opravu kanalizace a vodovodu, následně povrchů komunikace v ulici Škroupova - „cihelna“.

Který projekt z uplynulého volebního období se nejvíce povedl?

Našlo by se jich víc. Mezi ně patří například Rozhledna Bára, která sklidila i obdiv na letošním světovém bienále architektury v Benátkách, za aktivní účastí lidí se sídliště Pod Požární zbrojnicí vybudované odpočinkové místo, které získalo 1.cenu ve světové soutěži LivCom. A z těch objemově větších to bude jistě například rekonstrukce Spolkového domu nebo vybudování výtahu v Chrudimské besedě.