Právě JiříČunek jako starosta Vsetína NSZM vedl. Co toto zvolení pro Chrudim znamená? „Je to dobrá značka pro město. budu národní síť zastupovat i při jednání s ministerstvy, což pro město znamená výhodu,“ tvrdí Petr Řezníček.