Později se uzavírka posune i za křižovatku s ulicí Přemysla Otakara směrem ke kruhovému objezdu u Hotelu Bohemia. Rekonstrukce kanalizace a vodovodu začala výkopovými pracemi v Rooseveltově ulici u Husova sboru. Tady je aktuálně vybetonována základní deska a stěny budoucí šachty kanalizace. „Následovat budou práce na kynetě šachty a jejím zastropování," uvedl Ivo Doskočil, ředitel společnosti VaK Chrudim, která je investorem díla.

Po nadcházejícím víkendu budou navíc zahájeny práce na výkopu napříč Palackého třídou kvůli uložení nového potrubí kanalizace od šachty v Rooseveltově ulici směrem k hotelu Bohemia a poté i směrem na Slatiňany. „V této době dojde k uzavírce Palackého třídy od křižovatky Palackého – Rooseveltova po křižovatku Palackého – Přemysla Otakara a později částečně i za křižovatku s ulicí Přemysla Otakara směrem ke kruhovému objezdu. Předpokládaný termín úplného nebo částečného uzavření tohoto úseku je od pondělí 22. května do pátku 30. června 2017," říká místostarosta města Jaroslav Trávníček.

Mapa rekonstrukce kanalizace Palackého.

Autobusům bude umožněn obousměrný provoz ulicí Čs. armády v úseku mezi ulicemi Rooseveltova a Přemysla Otakara. Dále bude nejprve jednosměrně průjezdná ulice Přemysla Otakara (ve směru od ulice Čs. armády na Palackého třídu), kde pak budou autobusy pokračovat vlevo směrem k hotelu Bohemia. V tuto dobu bude platit zákaz stání před bytovými domy v ulici Čs. armády v úseku Rooseveltova a Přemysla Otakara, a to z důvodu zajištění autobusové dopravy.

Ve směru na Slatiňany budou jezdit autobusy z nádraží Rooseveltovou ulicí a vpravo směrem na ulici Obce Ležáků. Po dokončení stavebních prací v části křižovatky Rooseveltova – Palackého třída bude jedním jízdním pruhem umožněn průjezd autobusů ve směru na Čáslav. Současně dojde k uzavření křižovatky Přemysla Otakara – Palackého třída, kde budou stavební práce pokračovat směrem ke kruhovému objezdu.

Objízdná trasa pro osobní a nákladní automobily povede po okruhu od Slatiňan ulicí Milady Horákové a dále ulicemi SNP – Topolská – Rubešova – Tovární – Poděbradova – Masarykovo náměstí. Stejnou trasou v opačném směru je stanovena objízdná trasa ze směru od Čáslavské ulice na Slatiňany.   (sd, man)