„Především by bylo potřeba postavit kruhový objezd v místě, kde se kříží obchvat města s komunikacemi na Prosetín a do skutečského centra. To místo je nepřehledné a jen nedávno v něm došlo k další dopravní nehodě,“ říká místní obyvatelka Hana Pešková. Místní řidiči zase poukazují na trvalý nedostatek parkovacích míst.

Zatímco v případě zamýšleného kruhového objezdu město nemá rozhodující slovo, neboť obchvat je krajskou komunikací, s vybudováním parkovacích ploch se musí skutečská radnice nějak vypořádat sama. Nebude to ale snadné. Potíže s parkováním mají především lidé ze sídliště v Družstevní ulici, jenže městu se právě zde nedaří najít potřebné volné plochy. „V jedné z tamějších vytipovaných lokalit tento záměr nepodpořili místní lidé a v další zvažované lokalitě zhatilo náš úmysl zamítavé stanovisko společnosti ČEZ,“ konstatuje starosta města Pavel Bezděk.

Problémy s parkováním se týkají i dalších částí Skutče. Radnice má proto kupříkladu připravený projekt pro podání žádosti o dotaci na úpravu vnitrobloku v ulici Československé armády.

K dosud neuskutečněným záměrům lze přiřadit rovněž plánované odbahnění rybníku Konopáč na severním okraji města nebo odkanalizování místních částí Skutíčko a Lažany.

Opravy ulic i škol

Prosté vyjmenování několika nedotažených záměrů by ale nebylo spravedlivou charakteristikou čtyř let právě končícího volebního období. V těch se město soustředilo zejména na větší opravy majetku. Jsou tak opraveny střechy místních škol s výjimkou ZUŠky, kde se s podobnou opravou teprve počítá. Opravena byla i střecha smuteční síně. Investovalo se rovněž do rekonstrukcí několika kilometrů komunikací a chodníků. Šlo například o ulice Příčná či Na Fimberku přímo ve Skutči, ale také vozovky v místních částech Lhota, Zhoř, Svatá Anna nebo v Borku u rozhledny. V případě chodníků šlo například o místní části Přibylov či Zhoř, ale také o několik lokalit opět přímo ve Skutči, ať už to byl Žáčkův kopec, Fimberk, ulice Dr. Znojemského, Jiráskova, Vítězslava Nováka atd.

Další investice města směřovaly například do oprav sociálního zařízení v obou základních školách. Pro ZŠ Komenského byl rovněž připraven větší projekt bezbariérového přístupu, jenž zahrnuje vestavbu výtahu a rekonstrukci dvou učeben. Zde se počítá i se spolufinancováním v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, avšak v tomto případě město dosud nebylo úspěšné. Stejná škola se však dočkala dokončení oplocení, větší opravy tělocvičny a připravena je tu i výměna oken.

V ZŠ Smetanova byla rekonstruována kotelna a rekonstrukce kotelny se dočkalo i místní Senior Centrum.

Skuteč žízní netrpí

Na rozdíl od dalších větších sídel okresu se ve Skutči spoléhají sami na sebe při zásobování pitnou vodou. To zajišťuje městská společnost MěVak Skuteč a podle starosty Pavla Bezděka se na uvedeném modelu ani v budoucnu nemá nic měnit. „Otázka dostatku vody je obecně stále naléhavější a my samozřejmě vydatnost našich zdrojů sledujeme. Ani v tomto suchém roce jsme ale nezaznamenali jejich zásadní úbytek,“ ujistil starosta.