Rozlehlý sál slavnostního charakteru, který poskytuje důstojné prostředí pro důležitá jednání zastupitelstva a v jehož prostorách je schvalován například městský rozpočet, tak bude zhruba ještě po dobu tří týdnů mimo provoz. „Oprava podlahy přijde přibližně na 200 tisíc korun," říká starostka města Martina Lacmanová.

Zároveň ujišťuje, že město s opravou počítalo s mnohaměsíčním předstihem a tedy už během plánování budoucích zastupitelských jednání. „Ta jsou nyní buď přesunuta do malé zasedací síně, nebo byla posunuta termínově. Nicméně listopadová zastupitelská schůze se již uskuteční v opraveném sále," sdělila starostka.

Způsob opravy poté ještě upřesnil Martin Šíma z hospodářského odboru chrasteckého městského úřadu: „Stávající vyžilá podlahová prkna budou nahrazena novou konstrukcí a pochozí část podlahy bude tvořit zámecká mozaika z dubového dřeva," vysvětlil úředník.