Dle vyhlášky města Chrudim jsou od poplatku osvobozeny fyzické osoby s dlouholetým pobytem v zahraničí, léčebnách a nemocnicích (jde nejméně o jeden rok pobytu) a též osoby umístěné v nápravně výchovných ústavech (opět rok a déle). Poplatek nemusí hradit ani osoby umístěné déle než rok v ústavní výchově a dále lidé s celoročním pobytem mimo místa svého pobytu, tedy ti, kteří žijí v domovech důchodců, v ústavech sociální péče či v zařízeních s obdobným statutem. Poplatek v Chrudimi neplatí ani děti do věku šesti měsíců.

Sleva se netýká situace, kdy dítě dojíždí do školy do jiného města, kde je přes týden ubytováno, neboť poplatek se tehdy platí dle místa trvalého pobytu. Jiná situace by nastala při delším než ročním studijním pobytu v zahraničí.