Studie rekonstrukce a dostavby tribuny AFK je dokončena. S podobou sportovního a volnočasového centra Rohlík se včera seznámili členové rady města.
Autor myšlenky, místostarosta Roman Málek, na studii pracoval od dubna. Intenzivně jednal s architektem Maxmiliánem Vlčkem, zástupci města i sportovci. Během té doby došlo k dolaďování objemu a zejména vnitřního členění. „První dvě patra zůstávají pro šatny sportovců, kabiny rozhodčích, sociální zařízení či posilovnu. V novém třetím patře jsou projektovány kanceláře o rozloze 20 – 25 m² a klubovny o velikosti 28 – 50 m²,“ popisuje náplň objektu místostarosta Málek. Architekt začlenil do studie zajímavé prvky, například horolezeckou stěnu.

 

Cetrum Rohlík má vzniknout přestavbou nyní zchátralé tribuny AFK Chrudim."Je to jeden z mála objektů se kterým se zatím nijak nepočítalo a je zároveň vstupní branou do sportovišť. Navíc má šanci díky možné rekonstrukci a rozšíření budovy pro neziskové organizace o čerpání dotačních prostředků z regionálního operačního programu. Pokud se podaří peníze získat, vzniknou v objektu AFK klubovny s veškerým zázemím jak pro sportovce, trenéry tak i rozhodčí. Dostavba navíc přinese řadě neziskovým organizacím nové prostory, které jim budou více vyhovovat a zároveň budou moci rozšířit své služby," vysvětluje autor myšlenky místostarosta Roman Málek. Ještě předtím, než svůj záměr předložil zastupitelům, provedl průzkum mezi neziskovými organizacemi, které by se mohly v Rohlíku usídlit. Ozvaly se nejen spolky a sdružení z města, ale třeba i ze sousedních Pardubic. Prostor pro setkávání by například uvítalo Sdružení rodičů a přátel při Mateřské škole Svatopluka Čecha v Chrudimi.