„Včely se rojem přirozeně rozmnožují a v tomto období je rozmnožovací pud včel na vrcholu. Jsou roky, kdy se rojí méně nebo i více. To záleží na různých faktorech, které ovlivňuje například počasí, zásahy včelaře nebo snůška," vysvětluje Josef Lojda.

RADĚJI ODBORNÍKA

Když někdo objeví na zahradě roj včel, rozhodně by se jej neměl pokoušet zlikvidovat vlastními silami. Nejlepší cestou je přivolat na místo včelaře, který má potřebné znalosti i vybavení, aby si s bodavým hmyzem poradil.

Jak říká mluvčí hasičů Vendula Horáková, hasiče je možné volat v případě ohrožení života, v ostatních případech dávají hasiči přednost odborníkům.

„Činnost související s likvidací hmyzu není totiž úkolem hasičů a provádějí ji soukromé firmy. Hasiči dokáží v naléhavých případech pomoci. Hasičský záchranný sbor tuto činnost provádí dobrovolně. Míra ohrožení zdraví jen málokdy odpovídá definici mimořádné události," uvádí Vendula Horáková.

Míru ohrožení posoudí při převzetí zprávy od ohlašovatele operační důstojník, případně na místě události velitel zásahu. Na místě pak velitel zásahu po průzkumu provede opatření, aby se dále zabránilo „ohrožení" vytyčí prostor, a případně počká na odbornou firmu.

Včely, které se vyrojí, zpravidla končívají na stromě; méně často se usadí na domě. Neodradí je ale ani třeba okno.

Včelař na odebírání roje používá nejčastěji takzvaný roják, což je bednička, do níž se roj včel prostě sklepne. Pokud do něj úspěšně spadne i královna, zbylé včely jí budou následovat. Pokud včelař zná původ roje, může včely usadit do nového úlu.

VČASNÝ ZÁSAH

„Je třeba zajistit dostatek místa v úlu, aby matka měla místo pro kladení vajíček," vysvětluje Josef Lojda, jakými způsoby se včelaři mohou bránit, aby se jim včely nerojily.

„Pokud má matka kde klást, tak v tom pokračuje a včely produkující mateří kašičku jí mají stále komu předávat. Jakmile však nebude místo pro líhnutí nových larev, tak přebytek mateří kašičky začnou konzumovat včely a dostávají se tak do rojové nálady," dodává nasavrcký včelař.

Ještě předtím, než se vylíhne nová matka, stará královna opustí úl s hrstkou svých věrných, kteří ji chrání.