Otázku, jaký bude podle vašeho mínění rok 2011, položil Deník kartářce a léčiteli:

Kartářka Ellen Koppová, Česká Třebová:
„Pro většinu lidí bude velice tvrdý a náročný. Podle toho, co mi ukázaly karty, potrvá největší krizové období do konce května, kdy lidé budou muset zásadním způsobem celkově přehodnotit svůj způsob fungování. Ekonomická situace bude svízelná, velké problémy se dotknout pracovních možností a příležitostí, finančních záležitostí, dojde také ke změnám v politické sféře, které by se měly upravit v období mezi srpnem a zářím. Lidičky si budou moci výraznějším způsobem oddechnout až desátý měsíc příštího roku. I když tato prognóza na jednu stranu není příliš pozitivní, tak spoustu lidí okolnosti navedou k tomu, aby výrazným způsobem přehodnotili svoje mezilidské vztahy. Nemyslím tím partnerské vztahy, ale mezilidské. Je otázkou, co jaké míry člověk empaticky vnímá toho druhého, do jaké míry je schopen se vcítit do jeho problémů a jaký postoj celkově zaujímá k druhým lidem.“

Léčitel Karel Sylvar, Horní Sloupnice: „Rok 2010: deset a dvacet je dohromady třicet. Třicítka byla rokem změn a nových věcí, rokem tvořivosti. Co se týče párů, spousta lidí se rozešla. Rok 2011, to je čtyřka – a čtyřka je o přátelství, o lidech, kteří se budou dávat dohromady, o práci, která vás bude bavit. Obecně to, co se zbouralo nebo co se rozjelo nové se bude utužovat. Rok 2010 byl více o tom bourání, teď přijde čas dávat ty věci dohromady. A samozřejmě to často nepůjde bez bolesti.“