Značili poničené stromy, které budou z kaňonu postupně odstraněny po nedávné větrné smršti. Jde hlavně o listnáče, mezi kterými převažují buky, doplněné habry a olšemi. „Rokle je bezzásahové území, většina kmenů proto zůstane na místě. Budeme mít jedinečnou možnost, sledovat v lokalitě proces přirozené lesní obnovy,“ vysvětluje vedoucí CHKO František Bárta. Začíná tak zajímavý experiment. „Budeme monitorovat postupný nástup rostlinných a živočišných organismů nebo hub, které se na odumírající dřevní hmotě a v okolní přírodě usadí,“ dodává Bárta.

V kalamitou poškozené oblasti platí nadále zákaz vstupu pro všechny turisty a návštěvníky. Pohyb v terénu tu může být nebezpečný. Částečné odstraňování následků větrné smrště bude probíhat bez použití těžké mechanizace, se zahájením prací počítají odborníci v nejbližších dnech.