To ale již neplatí, dotace byla letos přiznána a uskutečnily se již také mnohé přípravné práce.

Na úterý 30. října je na 14. hodinu připraveno slavnostní zahájení projektu spojeného rovněž s výstavbou nezbytné čistírny odpadních vod. K zahajované výstavbě se v Chrudimském deníku v tomto týdnu ještě vrátíme a popíšeme uvedený projekt podrobněji. Podíváme se také, jak jsou na tom s kanalizací některé další obce regionu.