„Vulici Chvalovická připravujeme vybudování části chodníku, který je využívaný zejména jako přístupový chodník kobjektu mateřské školy. Vznikne tady i parkovací stání, sloužící pro návštěvníky pošty. Investice dosáhnou asi 310 tisíc korun, znaší starny již proběhlo zpracování projektové dokumentace a je podána žádost na udělení grantu Pardubickým krajem. Podali jsme i žádost na přidělení dotace od ministerstva životního prostředí na zateplení obvodových plášťů mateřské a základní školy“, popsal záměry obce starosta Žítek.Vplánu je i přebudování prostor bývalého domu spečovatelskou službou na jedenáct nových bytů.