V podvečer si žáci ve třídách připravili prostor k přespání. Poté se mladší děti z prvního stupně bavily na pyžamové party s rejem tance a soutěží. Mezitím se ti starší převtělili v démony, rozmístili se po celé budově a očekávali návrat svých mladších spolužáků.

Ti se trochu bázlivě plížili ztichlou a temnou chodbou a prohlíželi si živé sochy. Poté se potýkali s úkolem vytvořit výtvarné dílo, jehož tématem byly právě prožité události. Z živých soch se opět stala mládež připravená na diskotéku. Ve volných chvilkách se děti zaměstnaly hraním her a soutěží, které si vzájemně připravily. Pozdní večerní hodiny patřily komornějšímu programu, a to promítání filmu a pouštění hudby. A pak už všechny přemohla únava a trochu neklidný spánek.

Druhý den ráno zavoněla školou čerstvá snídaně, připravená ochotnými kuchařkami. Na žáky, učitele i provozní zaměstnance čekal běžný školní den.
Spaní ve škole byl však velký a nezapomenutelný zážitek.

(zan)