„Toho, co je třeba udělat, je hodně. Seznam akcí vydal na dvě stránky papíru,“ uvádí starosta města Miroslav Žítek.

Podle starosty se jedná v první řadě o kanalizaci, na jejíž přípravě se nyní intenzívně pracuje. Jde o akci projektovanou ještě před vypsáním vlastní soutěže na stavební realizaci na 167 milionů korun, na jejíž provedení by město mohlo čerpat až 106 milionů dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR.

Další akcí, jejíž realizace byla zastupiteli pro letošní rok schválena, je připravovaná výměna oken na části budovy základní školy. Tady město počítá s náklady do jednoho milionu korun.

„Jako zastupitelé jsme se shodli rovněž na tom, že v místní části Moravany je potřeba na dvou místech zrekonstruovat místní komunikaci. Tady bychom se měli vejít asi do půl milionu korun. V Mladoticích bychom zase měli obnovit výsadbu zeleně na nábřeží tamější návsi. Půjde o výsadbu stromořadí, ale také o vytvoření odpočinkových míst s lavičkami na nábřeží, kde jsme před lety vykáceli topoly,“ popisuje starosta další záměr města, jehož realizace přijde asi na 80 tisíc korun.

Na úřadě nevyhovuje hygienické a sociální zařízení

V Ronově nad Doubravou chtějí letos pokračovat také v přípravě projektové dokumentace související s využitím místa pro výstavbu nových rodinných domků. „Podle toho, do jak pokročilého stupně se až s přípravou dokumentace dostaneme, by se mohlo jednat o částku do 350 tisíc korun,“ doplňuje starosta Žítek.

Jednání ronovských zastupitelů trvalo přibližně dvě hodiny. Mimo jiné se na něm živě diskutovalo například také o stavu interiérů budovy městského úřadu, kde již dávno současným potřebám nevyhovuje například zastaralé hygienické a sociální zařízení. To zde totiž Ronovským slouží již od padesátých let minulého století. „Také vařič máme v kanceláři, žádná kuchyňka nebo denní místnost tu prozatím vybudována nebyla,“ říká závěrem ronovský starosta Miroslav Žítek. Pokud by tedy město v rozpočtu našlo nějaké dodatečné zdroje, rádo by ještě letos pustilo i do řešení tohoto problému.